Organisatie

Doelstelling

Mensen vanuit verschillende culturele en sociale achtergronden dichter bij elkaar brengen door elkaar te ontmoeten en contact te leggen. De stichting wil door middel van (innovatieve) maatschappelijke projecten, onder meer op het gebied van theater, storytelling en muziek, meer betrokkenheid en participatie in de samenleving stimuleren en zo op een duurzame wijze bijdragen aan sociale cohesie en aan een leefbare en verdraagzame maatschappij. Hierbij vindt de stichting het van belang direct met de doelgroepen te werken en de doelgroepen direct te betrekken. De stichting heeft voorts ten doel het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Voorzitter: Melitta Steenhuis
Meer dan vijftien jaar ben ik als professional werkzaam geweest binnen het sociale domein in Wageningen. Vanuit mijn achtergrond als beeldend kunstenaar was ik eerst met mijn eigen stichting initiatiefnemer van creatieve integratieprojecten, zoals het Mozaïek van de Dialoog en het Stadsatelier. Daarna was ik tien jaar lang coördinator van de welzijnsactiviteiten van Solidez in Ons Huis. Nu ben ik niet meer werkzaam in die branche, maar ik vind het fijn om me voor stichting Ver-Binding in te zetten en zodoende betrokken te blijven bij de ontwikkelingen in de multiculturele samenleving en mee te kunnen denken over creatieve projecten en processen.

 

Algemeen bestuurslid: Inno Kock
Voor mij – lang geleden heb ik mijn opleiding in de biologisch-dynamische land- en tuinbouw gevolgd. Na stage- en werkervaring in de groothandel opgedaan te hebben, ben ik in augustus 1983 in ‘de’ natuurvoedingswinkel in Wageningen aan de slag gegaan: Buys & Ko – biologische levensmiddelen. Later omgedoopt tot Lazuur food community; waar ook klanten als deelnemer in het bedrijf participeerden.
Naast het ondernemerschap in de detailhandel (tot april 2017 in Wageningen) ben ik als zelfstandige in de advisering en coaching in de biologische keten werkzaam. En inmiddels ook veel breder als Conceptontwikkelaar en Innovatieadviseur.
In al dat werk, als er iets is wat ik geleerd heb, is dat in gesprek zijn met elkaar bovenaan de lijst staat, als je wilt samenwerken. Ik denk en zie, dat dit nog veel universeler is: … als je als mensen wilt samen-leven.

Zo ben ik blij, dat ik nu als bestuurslid van de stichting mijn bijdrage mag leveren aan het (voorlopig) Wageningse project Theaterdialoog. Daar ervaar ik dat het werkelijke contact van mens tot mens aan de basis ligt van (vele) sociale vraagstukken. Samen vinden we de betere oplossingen.

 

Algemeen bestuurslid: Gaby Jansen

Penningmeester: Elisabeth Zaaijer

Secretaris: Adinda de Vries