Home

Stichting Ver-Binding heeft als doel: mensen vanuit verschillende culturele en sociale achtergronden dichter bij elkaar brengen door elkaar te ontmoeten en contacten te leggen en daarmee het onderlinge begrip en vertrouwen vergroten en verbindingen te leggen.

Verbonden voelen is essentieel voor het welbevinden van de bewoners. Stichting Ver-binding gaat niet uit van verschillen, maar van overeenkomsten. En die zijn er! Ze liggen alleen niet meteen aan de oppervlakte. Hoe verschillend we ook zijn: niets menselijks is ons vreemd. In de ervaringen en emoties van anderen ontdekken we vaak gezamenlijke thema’s en blijken we, ondanks de zichtbare verschillen, veel meer overeenkomsten te hebben dan we in eerste instantie dachten.

De stichting stimuleert door middel van (innovatieve) maatschappelijke projecten, onder meer op het gebied van theater, storytelling en muziek, meer betrokkenheid en participatie in de samenleving. Zo dragen we op een duurzame wijze bij aan een leefbare en verdraagzame maatschappij.

Agenda

    • Geen gebeurtenissen

Nieuws