Theater tijdens corona

Wij mogen als theatergroep op het moment omtrent de coronamaatregelen niet bij elkaar komen om te repeteren.
Onze acteurs komen daarom om deze rede in tweetallen bij elkaar en beelden dan een verhaal uit aan de hand van de opdracht die wij hen via de groepsapp toesturen.
Dank jullie wel Zennu en Clara!
Uit de knot komen…
De knotwilg
Verwijt mij niet dat ik niet steeds dezelfde ben.
Ook de wilgen met hun fluwelen kronen
staan straks weer als geheven vuisten
aan de gestolde vaarten. En ik, nog loom
en zoet van jonge wijn, dwaal straks
tot op het bot geknot, met vertwijfeld
witgetrokken knokkels, door de vallei
waar nu nog onze rodondendrons bloeien.
-Hier zijn krokussen aan het bloeien. –
Schrijver: Teunis van der Zwart