Theaterdialoog

We willen door theater mensen van allerlei verschillende achtergronden dicht bij elkaar brengen, het onderling begrip en vertrouwen vergroten en verbindingen leggen.

Multiculturele theatergroep

We willen door theater mensen van allerlei verschillende achtergronden dicht bij elkaar brengen, het onderling begrip en vertrouwen vergroten en verbindingen leggen. Hiervoor zijn we in het najaar van 2019 een multiculturele theatergroep gestart. We repeteren opvrijdagavond van 19.15 tot 22.00 uur bij THUIS, Stationsstraat 32, 6701 AM Wageningen. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt: iedereen kan meedoen. Momenteel hebben we al een zeer diverse groep spelers met Colombiaanse, Ethiopische, Turkse, Ghanese. Surinaamse en Duitse achtergrond, autochtone Nederlanders, jong en oud. Voor de meesten is toneelspelen en theater maken nieuw. Gezamenlijk leren we wat toneelspelen eigenlijk is en wat daar allemaal bij komt kijken: het gebruik van je lichaam, je stem, de ruimte op de speelvloer. We werken niet met bestaande toneelteksten, maar vanuit onze eigen verhalen. Thema’s die daarbij tot nu toe voorbij zijn gekomen, zijn: vrijheid, discriminatie, gelijkheid/ongelijkheid, misverstanden en miscommunicatie. Dat klinkt misschien heftig, en ja, dat is het soms ook. De verhalen kunnen heel persoonlijk zijn. Maar het is regelmatigook hilarisch, bijvoorbeeld als we gedrag gaan uitvergroten. Er wordt ook erg veel gelachen.

Momenteel zijn we nog niet met een voorstelling bezig. Dat gaan we wel doen. Zodra de omstandigheden dat toelaten starten we het project ‘Theaterdialoog’. We gaan dan op diverse plaatsen in de stad (denk aan wijkcentra, voortgezet onderwijs, universiteit, bibliotheek) kleinschalige voorstellingen geven. Deze voorstellingen hebben de vorm van een theaterdialoog.Wat is een theaterdialoog? Theaterdialoogis een vorm van theater waarbij het publiek wordt uitgenodigd om te reageren, vragen te stellen en mee te discussiëren. Dit doen zij naar aanleiding van persoonlijke verhalen die in scene zijn gezet. In onze interculturele theaterdialogen worden de scenes gespeeld door acteurs van diverse culturele achtergronden. De scenes worden ingeleid en het gesprek wordt begeleid door een professioneel gespreksleider. Theater dient dus als ingang voor gesprekken met elkaar.Een aantal spelers van de multiculturele theatergroep heeft al aangegeven met dit project mee te willen doen. Daarnaast zou het leuk zijn als er nog meer mensen mee willen doen. We streven naar nog meer diversiteit binnen de spelersgroep. Iedereen is welkom! Ben je geïnteresseerd en wil je een bericht ontvangen, zodra we weer met de repetities gaan beginnen? Neem dan contact op.

Wat zijn theaterdialogen?

‘Theaterdialogen’ is een vorm van theater waarbij het publiek wordt uitgenodigd om te reageren, vragen te stellen en mee te discussiëren. Dit doen zij naar aanleiding van persoonlijke verhalen die in scene zijn gezet. In onze interculturele theaterdialogen worden de scenes gespeeld door acteurs van diverse culturele achtergronden. De scenes worden ingeleid en het gesprek wordt begeleid door een professioneel gespreksleider. Theater dient dus als ingang voor gesprekken met elkaar.

Wie zijn we?

Zennu van Kalmthout-Haile Michael, interculturele trainer en coach

Ik ben Zennu van Kalmthout-Haile Michael, één van de initiatiefnemers van deze theatergroep, samen met Elena en Karin.

Ik ben in Ethiopië geboren. Vanaf mijn geboorte leef ik met en tussen culturen. Thuis werden twee talen gesproken (Amhaars) de nationale taal van het land en (Guraguegna) een lokale taal van mijn ouders. Op mijn 7de jaar ben ik naar een internationale Franse school Lycee Franco-Ethiopiénne gegaan waar ik in een westerse wereld terecht kwam. Op deze school kwamen de docenten uit Frankrijk, de lessen waren in het Frans en ik leerde de geschiedenis, cultuur en tradities vanuit westers oogpunt. Na een paar jaar kwam de Engelse taal als les erbij. Als kind wist ik niet beter dan dat ik voortdurend moest schakelen tussen taal en cultuur.

De laatste 39 jaar woon ik in Nederland, getrouwd met een Zeeuw uit een traditioneel Katholiek gezin. Onze twee volwassen kinderen hebben we bewust of onbewust de multiculturele gedachten doorgegeven. Nu ik er zo bewust hiermee bezig ben, zie ik de meerwaarde van multiculturaliteit.

Cultuur bepaalt ons doen, denken en voelen. Elk gedrag van de mens, ook niets zeggen, wegkijken, onverschillig zijn, is communiceren. Dus elke communicatie is afhankelijk van interpretatie. Hierdoor is er een grote kans op ongewilde miscommunicatie.

Communicatie tussen mensen uit verschillende culturen boeit mij heel erg. Mensen kunnen dezelfde taal spreken en elkaar toch niet begrijpen. Tijdens het geven van empowermentcursussen aan migrantenvrouwen merkte ik dat mensen me beter konden begrijpen als ik zelf kleine sketches deed en het visueel maakte.

Ik liep al een tijdje met het idee om een multiculturele toneelgroep te starten. Op een dag kwam ik Elena bij “Thuis” tegen. Zij hield zich ook bezig met interculturele communicatie. We besloten samen een regisseur te zoeken. Zo is onze enthousiaste regisseur Karin bij ons gekomen om samen deze multiculturele theatergroep te starten.

Mijn passie voor interculturele communicatie is mede geboren uit mijn levenservaring in vier verschillende landen (Ethiopië, Zwitserland, Duitsland en Nederland). Dit wil ik uitdragen aan de Nederlandse samenleving door middel van workshops en theater. Theater is een krachtig middel dat ons van ons hoofd naar ons hart, van ratio naar de emotie brengt. Ik denk dat daar waar emotie is mensen elkaar echt kunnen ontmoeten en verbindingen kunnen ervaren.

 

Karin Verbeek, regisseur

Mijn ambitie is dat mensen plezier en ontspanning vinden in het maken van theater en zich daarin kunnen ontwikkelen. Toneelspelen levert een positieve bijdrage aan zelfontplooiing. Met voorstellingen die verbazen, de ogen openen, ontroeren, en verbinden, wil ik moeilijke kwesties bespreekbaar maken, mensen dichter bij elkaar brengen en daarmee de maatschappij versterken.

Van jongs af aan wil ik iets betekenen voor de mensen die het minder getroffen hebben. Op de lagere school wist ik al dat ik het ontwikkelingswerk in wilde. Ik had echter ook een creatieve kant. Op feestjes en partijen stond ik altijd tussen de schuifdeuren. Even in de huid van een ander kruipen vond ik heerlijk.

Na mijn studie aan de (toen nog) Landbouw Universiteit in Wageningen ging ik werken voor Artsen Zonder Grenzen. Maar de liefde (met wie ik nog steeds getrouwd ben en met wie ik ondertussen twee geweldige, volwassen, kinderen heb) bracht mij terug naar Nederland. Mijn drijfveer om wat te kunnen betekenen voor kwetsbaren in de samenleving maakte dat ik in de zorg ging werken. Eerst als cliëntondersteuner, later als leidinggevende/manager en tot slot als beleidsmedewerker.

Ik merkte dat mijn creatieve kant in dit werk ondersneeuwde. In mijn vrije tijd heb ik weliswaar altijd aan toneel gedaan, maar had nooit gedacht dat het meer zou zijn dan een leuke hobby. Maar waarom niet? Vijf jaar geleden begon ik met de opleiding tot theaterregisseur. Ik maakte kennis met doelgroepentheater: een vorm van theater op het snijvlak van kunst, cultuur, zorg en welzijn. Met mantelzorgers maakte ik theatervoorstellingen over hun ervaringen. De spelers zetten een krachtige voorstelling neer, die hun verhaal in de openbaarheid brengt: de schaamte voorbij, taboedoorbrekend.

Ik ben nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en hoe zij tegen de wereld aankijken. Omdat ik me graag door anderen laat inspireren, ben ik ook in staat hén te inspireren en te enthousiasmeren. Ik vind het heerlijk om mensen te coachen, zodat ze in hun kracht komen en dat ze daar plezier en energie uit halen. Iets maken, iets nieuws, wat er voorheen nog niet was: daar krijg ik energie van. Als theatermaker en regisseur werk ik graag vanuit het lichaam en beweging, om de eigen inbreng en ervaringen van de spelers om te zetten naar een krachtig theaterbeeld.

 

Elena Johannsen, project leider

Ik ben in Berlijn tussen meerdere culturen opgegroeid. Zelfs binnen mijn eigen familie heb ik meegemaakt – en maak ik nog steeds mee – hoe verschillende culturele achtergronden van invloed zijn op de manier hoe we met elkaar omgaan. Dit vind ik heel interessant. Het bewustzijn dat er verschillende belevingswerelden zijn, heeft mij als kind al geholpen om te begrijpen waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Mijn passie is om uit de verschillende percepties te leren en het begrip tussen diverse belevingswerelden te bevorderen.

In 2010 kwam ik naar Nederland/Wageningen om te studeren, International Development Studies. En in 2018 heb ik een bijscholing als intercultureel trainer gedaan.

Ik ben enthousiast over het Project ‘Theaterdialoog’ omdat het op een creatieve en persoonlijke manier mensen samen brengt.

 

Meedoen/aanmelden

Boek ons